Bánh xe màu

Bánh xe màu (color wheel) là bộ phận quan trọng của máy chiếu dòng DLP, nó đảm nhận vai trò tạo ra màu sắc cho hình ảnh. Một bánh xe màu là một đĩa tròn bao gồm nhiều bộ màu như RGB, RGBRGB, RGBW, RGBCMY, RGBCWY, v.v, và có thiết kế mờ cho nguồn sáng của máy chiếu để chiếu sáng qua bánh xe màu để tạo ra màu sắc phong phú cho các bộ phim và hình ảnh được chiếu.

× Thông báo Danh mục này đang cập nhật sản phẩm
zalo