Bóng đèn máy chiếu NEC chính hãng

Liên hệ
Tình trạng: Còn hàng
  • Thương hiệu: Nec
  • Dòng sản phẩm: Linh kiện

Bóng đèn máy chiếu nec là gì? Bóng đèn máy chiếu nec là một loại bóng đèn sử dụng hợp chất halide cho ánh sáng trắng. Những máy chiếu công nghệ cũ hơn thì dùng đèn halogen cho ánh sáng màu vàng.

Đèn được sản xuất bởi Philips dùng một hợp chất đặc biệt là UHP. Đèn UHP có công suất nhỏ hơn nên sẽ có tuổi thọ dài hơn. Cũng nhờ tính năng này, máy chiếu dùng đèn UHP có thể được thiết kế nhỏ và nhẹ hơn.

Trung tâm máy chiếu vici cung cấp bóng đèn máy chiếu nec chính hãng uy tín trên thị trường hiện nay. Bóng đèn do trung tâm vici cung cấp được bảo hành 3 tháng hoặc 500 giờ (tùy điều kiện nào đến trước).

bong-den-may-chieu-nec

Ngoài ra, khi thay bóng đèn máy chiếu nec tại trung tâm máy chiếu vici khách hàng sẽ được vệ sinh máy chiếu miễn phí.

bong-den-may-chieu-nec-gia-re

 

Trung tâm máy chiếu vici cung cấp bóng đèn cho các model máy chiếu nec như sau:

NEC NP410, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT660K, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT45, Bóng đèn máy chiếu  NEC WT610, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT491, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT47, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP310, Bóng đèn máy chiếu  NEC V311X, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync GT1200, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync GT1200R, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk SX6000D, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk SX6000, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk SX6000DC, Bóng đèn máy chiếu  NEC PH1400U, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk XT9000, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync HiVid 3500, Bóng đèn máy chiếu  NEC TriDigital HD10K, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk SX10000, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk SX10000D, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync HiVid 6500, Bóng đèn máy chiếu   NEC NP216, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M282X, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP300, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M271X, Bóng đèn máy chiếu  NEC V300X, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP215, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT155, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT156, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT157, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT158, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync LT154, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M260X, Bóng đèn máy chiếu  NEC V311W, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT440, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT540, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT540K, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT37, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT49, Bóng đèn máy chiếu  NEC L50W, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M311X, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M322X, Bóng đèn máy chiếu  NEC V300W, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT480, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT170, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP410W, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT470, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT800, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT48, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT590, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M300XS, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-L102W, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M311W, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M322W, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP400, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT595, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT490, Bóng đèn máy chiếu  NEC U300X-WK1, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP901W, Bóng đèn máy chiếu  NEC HT510, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP500W, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP40, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP41, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP43, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP500WS, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT660, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT46, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT575, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M332XS, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M402X, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M300X, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT676E, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT10, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP50, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP500, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP510, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP510W, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT465, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT670, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT676, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT695, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT700, Bóng đèn máy chiếu  NEC U300X, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP610S, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT650, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M352WS, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT20E, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP61, Bóng đèn máy chiếu  NEC GT1150, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT770, Bóng đèn máy chiếu  NEC UM330X, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4001-10ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC PX700W, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT810, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4000-08ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4001-06FL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100-08ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100W-08ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync LT140, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT1040, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP400007ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4000-09ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4000-10ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100-07ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP41009ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100-10ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100W-07ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100W-09ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100W-10ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4000-06FL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100W-06FL, Bóng đèn máy chiếu  NEC PX800X-08ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC DT100, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT1030, Bóng đèn máy chiếu  NEC PX700W-08ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC GT6000, Bóng đèn máy chiếu  NEC PX700W2, Bóng đèn máy chiếu  NEC PX800X2, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT1035 +, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT1045, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync GT2000, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT1035, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M300WS, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M300W, Bóng đèn máy chiếu  NEC P350X, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M420X, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT35, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M260W, Bóng đèn máy chiếu  NEC P350W, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT570, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP62, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP610, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT460, Bóng đèn máy chiếu  NEC UM330X-WK, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP600, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP64, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT150, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT280, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT30, Bóng đèn máy chiếu  NEC UM330W, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT45K, Bóng đèn máy chiếu  NEC P420X, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT560, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP600S, Bóng đèn máy chiếu  NEC UM330W-WK, Bóng đèn máy chiếu  NEC UM330W-WK1, Bóng đèn máy chiếu  NEC U310W-WK1, Bóng đèn máy chiếu  NEC U310W, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP905, Bóng đèn máy chiếu  NEC P401W, Bóng đèn máy chiếu  NEC UM330Xi-WK, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP1250, Bóng đèn máy chiếu NEC P451X, Bóng đèn máy chiếu  NEC UM330Xi-WK1, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP-M402H, Bóng đèn máy chiếu  NEC UM330Wi-WK1, Bóng đèn máy chiếu  NEC UM330Wi-WK, Bóng đèn máy chiếu  NEC UM330X-WK1, Bóng đèn máy chiếu  NEC P451W, Bóng đèn máy chiếu  NEC MT1050, Bóng đèn máy chiếu  NEC MT1055, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP2000, Bóng đèn máy chiếu  NEC HT1100, Bóng đèn máy chiếu  NEC HT1100, Bóng đèn máy chiếu  NEC VT440K, Bóng đèn máy chiếu NEC P501X, Bóng đèn máy chiếu  NEC PE401H, Bóng đèn máy chiếu  NEC WT610E, Bóng đèn máy chiếu  NEC HT1000, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT600, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP3151W, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT240, Bóng đèn máy chiếu  NEC LT240K, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP2250, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync LT85, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP3250W, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4001, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA600X, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT1000, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync LT150, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA500X, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA600X-13ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA550W, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA571W, Bóng đèn máy chiếu  NEC DT20, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100-06FL, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA500X-13ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA550W-13ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA621X, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA672W, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP3250, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA722X, Bóng đèn máy chiếu  NEC MT850, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4001-08ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA672W-13ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync LT84, Bóng đèn máy chiếu  NEC GT2150, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA722X-13ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA500U, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA521U, Bóng đèn máy chiếu   NEC MultiSync LT80, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync LT81, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT820, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA622U, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA500U-13ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT830 +, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4000, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4100W, Bóng đèn máy chiếu  NEC PA622U-13ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT840, Bóng đèn máy chiếu  NEC GT950, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT800, Bóng đèn máy chiếu  NEC PX800X, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync LT100, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT1030 +, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync MT830, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4001-07ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC NP4001-09ZL, Bóng đèn máy chiếu  PX750U, Bóng đèn máy chiếu  NEC GT5000, Bóng đèn máy chiếu  NEC MultiSync GT2000R, Bóng đèn máy chiếu  NEC PX750U-18ZL, Bóng đèn máy chiếu  NEC PX750U2, Bóng đèn máy chiếu  NEC GT6000R, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk XT4100, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk XT5100, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk SX4000D, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk XT5000, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk XT5000DC, Bóng đèn máy chiếu  NEC TriDigital HD6K, Bóng đèn máy chiếu  NEC Nighthawk SX4000, Bóng đèn máy chiếu  NEC TriDigital HD4K, Bóng đèn máy chiếu  NEC PH1000U…

———————————–


Mọi thông tin khách hàng liên hệ theo thông tin chi tiết:
✉ Email: maychieuvinh@gmail.com 
☏ HOTLINE1: 0973.989.555 - 0366.743.345 (Mr.Vinh zalo)
☏ HOTLINE2: 0378.838.555 (Ms.Thuy zalo)
۩  Địa chỉ: Số 44, Ngách 28, Ngõ 93 Hoàng Văn Thái, Thanh Xuân, Hà Nội.
⌚ Giờ làm việc: 8:00’-20:00’ Các ngày trong tuần.

XEM THÊM:  Bóng đèn máy chiếu vivitek chính hãng giá rẻ

Đánh giá sản phẩm

5
zalo