Quạt máy chiếu

Máy chiếu thông thường được cấu tạo bởi một hay nhiều quạt. Chức năng của quạt máy chiếu là đẩy dòng khí nóng được máy chiếu hình thành trong quá trình sử dụng ra bên ngoài rồi hút không khí từ bên ngoài vào trong. Việc lưu thông không khí giúp giảm tối đa nhiệt lượng tỏa ra, đảm bảo máy chiếu có thể hoạt động liên tục trong thời gian dài. Cho nên quạt máy chiếu chiếm một vai trò quan trọng trong quá trình hoạt động của máy chiếu.

zalo